Sidste ordredato: 9. december 2019 (Kl. 13:00).

Alle breve er sendt.

Vores online butik er lukket.

God jul 2019!

Julemanden

Julemandens Brevbutik

 

Merry Christmas

and a Happy New Year!

Santa Claus

Days until Christmas

google-site-verification=NszBBvkcNHlmmFZFrBkaTgUCb0EM7adVd8pnU_xgVn0

© 2 0 20      S a n t a   C l a u s   o f   A r c t i c   L a p l a n d    L t d.

S a n t a p o s t . o r g,     L a p l a n d,  F i n l a n d